Strona Główna

Bóg dał nam dwie ręce, jedną do przyjęcia i drugą do dawania. Skorzystaj z obu!