Wszystko na chrzest
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
  Katalog » Tradycja Chrztu Świętego
Moje konto    
Kategorie
Recenzje
Poradniki

Tradycja Chrztu Świętego


TRADYCJA CHRZTU ŚWIĘTEGO
Chrzest Święty - sakrament

Pierwszym sakramentem, z którym styka się każdy katolik jest sakrament Chrztu Świętego. Według chrześcijańskiej nauki każde dziecko rodzi się obarczone grzechem pierworodnym i właśnie sakrament Chrztu Świętego stanowi symboliczne wyzwolenie duszy z grzechu i ponowne narodzenie w wierze.Samo słowo "chrzest" oznacza "zanurzenie" - dosłownie w wodzie (dawniej świętej rzeki Jordan) i przenośnie - w chrześcijańskiej wierze i obcowaniu z Bogiem. Sakrament chrztu świętego może być udzielany niezależnie od wieku, ale najczęściej chrzci się niemowlęta i małe dzieci, aby jak najszybciej zniwelować groźbę, jaką niesie ze sobą grzech pierworodny.

Warto dodać, że chrztu w wyjątkowej sytuacji udzielić może każdy człowiek - szczególnie w przypadku zagrożenia życia dziecka, ważne jest jedynie, aby intencje chrzczącego były zgodne z ideą tego sakramentu.


Najważniejsze następstwa przyjęcia Chrztu Św. to:

 1. Oczyszczenie z grzechu pierworodnego – Bóg poprzez sakrament Chrztu gładzi wszystkie grzechy, dzięki czemu nie jesteśmy skazani na potępienie wieczne i oddalenie od Boga.
   
 2. Ponowne narodziny (duchowe) – człowiek „rodzi” się po raz kolejny, tym razem nie w sensie fizycznym, ale duchowym; jest to warunek niezbędny do zbawienia; „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5).
   
 3. Powrót do raju – oczywiście w sensie duchowym; Bóg wypędził z niego człowieka, ponieważ ten zgrzeszył; dzięki sakramentowi Chrztu Św. mamy możliwość powrotu do krainy szczęśliwości, gdzie możemy być blisko Boga; poprzez sakrament wyrzekamy się szatana, „przecinamy” tę więź, która łączyła nas z nim.
   
 4. Duchowe naznaczenie człowieka na zawsze – od chwili Chrztu zaczynamy przynależeć do Boga; niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy – dobrą czy złą – nie wymażemy tego „znaku”.
   
 5. Stworzenie człowieka na nowo – w Chrystusie; osoba ochrzczona staje się dzieckiem Boga.
   
 6. Włączenie człowieka ochrzczonego do Kościoła – Kościół stanowiący wspólnotę ludzi wierzących jest symbolem Ciała Chrystusa, zatem tylko poprzez włączenie się do tej wspólnoty człowiek ma możliwość stać się częścią Mistycznego Ciała Chrystusa.
   
 7. Trójca Święta napełnia duszę ochrzczonego – dzieje się tak dzięki otrzymaniu przez człowieka łaski uświęcającej.
   

Dla katolików jest to ważne wydarzenie, dlatego sakrament chrztu świętego stanowi okazję do dużej, rodzinnej uroczystości.

Powrót