Podczas ceremonii w kościele skupmy się na przeżywaniu tego sakramentu. Niech pozostanie w naszej pamięci na całe życie, a po latach opowiedzmy jak wyglądał ten dzień naszemu dziecku.

Sakrament Chrztu zawiera kilka istotnych czynności, które mają swoją wartość symboliczną, i której znajomość otwiera tajniki sakramentu.


Rozpoczęcie ceremonii Chrztu rozpoczyna się od słów:

– Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

W tym momencie rodzicie podają imię dziecka, np:

– Joanna Katarzyna.

Kapłan pyta rodziców:

– O co prosicie Kościół święty dla Joanny Katarzyny?

Rodzice odpowiadają:

– O Chrzest.

Następnie kapłan rozpoczyna właściwą ceremonię i mówi:

– Prosząc o Chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłował Boga i bliźniego, jak nauczył nas Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice odpowiadają:

– Jesteśmy świadomi.

Następnie kapłan zwraca się do rodziców chrzestnych:

– A wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?

Rodzice chrzestni odpowiadają:

– Jesteśmy gotowi.

Kapłan zwraca swe następne słowa do dziecka:

– Joanno Katarzyno, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Po tych słowach kapłan zbliża się do dziecka, by nakreślić na czole dziecka znak krzyża. Po nim powinni uczynić to samo rodzice wraz z chrzestnymi;

Po wykonaniu znaku krzyża na czole dziecka, kapłan przystępuje do odprawienia mszy świętej, która ma przebieg normalny aż do momentu kazania, po którym następuje faktyczny obrzęd Chrztu Świętego (do tego czasu matka chrzestna powinna przygotować już białą szatę, a ojciec chrzestny świecę chrzcielną).

Kapłan odmawia modlitwę, a po niej modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną, następnie zwraca się do rodziców dziecka i chrzestnych następującymi słowami:

– Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują Chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy zgodnie odpowiadają:

– Wyrzekamy się

Następnie kapłan przystępuje do pytań skierowanych do rodziców i rodziców chrzestnych dzieci, które przystępują do sakramentu Chrztu:

– Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby zło was nie opanowało?

Odpowiadamy: – Wyrzekamy się.

Kapłan: – Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Odpowiadamy: – Wyrzekamy się.

Kapłan: – Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Odpowiadamy: – Wierzymy.

Kapłan: – Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa?

Odpowiadamy: – Wierzymy.

Kapłan: – Czy wierzycie w Ducha Świętego?

Odpowiadamy: – Wierzymy.

Na zakończenie tej części obrzędu, kapłan mówi:

– Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym.

Odpowiadamy: – Amen.

Kapłan przystępuje do punktu ceremonii, podczas którego nastąpi właściwe ochrzczenie dziecka, poprzez polanie jego głowy wodą święconą z chrzcielnicy. Kapłan pyta:

– Czy chcecie aby Joanna Katarzyna otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?

Odpowiadamy: – Chcemy.

Kapłan mówi: – Joanno Katarzyno, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (w tym czasie polewając wodą święconą znak krzyża na główce dziecka).

Wszyscy razem mówimy: – Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Następnie kapłan namaszcza czoło dziecka Krzyżmem Świętym a dziecko otrzymuje białą szatę, uprzednio przygotowaną przez matkę chrzestną (kładziemy ją na tułów maluszka).

Na zakończenie ceremonii Chrztu kapłan mówi:

– Joanno Katarzyno stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy odpowiadamy: – Amen.

Kapłan: – Przyjmujcie światło Chrystusa.

Następuje teraz zapalenie świecy od paschału (zwyczajowo robi to ojciec chrzestny).

Kapłan wymawia słowa: – Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Po zakończeniu ceremonii Chrztu świętego kapłan przystępuje do dalszej części mszy świętej, podczas której rodzice wraz z chrzestnymi są zobowiązani do przyjęcia Komunii świętej. Po mszy chrzestni powinni się udać do zakrystii, by tam złożyć podpis pod zaświadczeniem o ich udziale w obrzędzie Chrztu Świętego.

W trakcie chrztu wykorzystywane śą:

  • woda święcona – nawiązanie do Chrztu Jezusa w rzece Jordan; woda święcona ma moc oczyszczania z grzechu,
  • krzyżmo Święte – mieszanina oliwy z oliwek i balsamu; zgodnie z wiarą również ma moc oczyszczającą, ale i również jest swego rodzaju potwierdzeniem naznaczenia przez samego Boga,
  • biała szata dla dziecka– biały to kolor niewinności i cnoty wolnej od grzechu szatana i pierworodnego,
  • świeca chrzcielna – jest ona zapalana na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Z pewnością będziemy chcieli mieć pamiątkę z ceremonii w postaci zdjęć, pamiętajmy aby starać się robić je dyskretnie i w odpowiednich momentach mszy świętej (nie podczas modlitw lub czytań, a np. w czasie śpiewu i samej ceremonii Chrztu).