Z wielu względów warto ochrzcić dziecko w parafii w której zamieszkujemy lub położonej w pobliżu. Ułatwi nam to w przyszłości pozyskiwane dokumentów. Parafie są miejscem przechowywania wielu istotnych dokumentów z życia człowieka. Są to m.in. dokumenty poświadczenia Chrztu, narodzin czy ślubu.

Chrzest, jako najważniejszy sakrament w Kościele katolickim, jest zapisywany w Księdze ochrzczonych w Kościele parafialnym w miejscu urodzenia.

Bez tego dokumentu nie jest możliwe przyjęcie jakiegokolwiek innego sakramentu, stąd najlepiej jest, gdy wszystkie dokumenty gromadzone są przez jednego proboszcza.

Jeśli chodzi o termin dostarczenia dokumentów, to zależy on od parafii. Najczęściej jednak ustala się, że formalności powinny być załatwione przynajmniej 3 tygodnie przed uroczystością. Z pierwszą wizytą udajmy się (o ile to możliwe) wcześniej, np. 2 miesiące przed proponowanym terminem chrztu.


Dokumenty

Przed chrztem należy przynieść do kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka,
 • akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (uwaga: jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego, ale deklarują się jako osoby wierzące, prawo kościelne nie zabrania im ochrzcić dziecka),
 • danych chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia).

W późniejszym terminie (ale przed wyznaczonym terminem) należy donieść:

 • zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, informujące o tym, że spełniają oni wymagania stawiane przez kościół kandydatom na rodziców chrzestnych,
 • kartki potwierdzające odbycie spowiedzi przez rodziców i rodziców chrzestnych.

W niektórych parafiach zanim odbędzie się chrzest, organizowane są krótkie szkolenia wyjaśniające znaczenie tego sakramentu i związanych z nim symboli oraz przebiegu uroczystości.

Kiedy nie możemy ochrzcić dziecka

Są te przypadki kiedy ksiądz może odmówić udzielenia sakramentu Chrztu. Najczęściej tym powodem jest:

 • brak zgody rodziców bądź prawnych opiekunów – ksiądz nie ma prawa udzielić sakramentu Chrztu dziecku bez zgody jego opiekunów; za wyjątkiem sytuacji gdy istnieje sytuacja realnego zagrożenia życia małego człowieka,
 • rodzice dziecka związani są kontraktem cywilnym, bez możliwości zawarcia sakramentu małżeństwa (np. gdy jedno z nich jest rozwiedzione) – niesakramentalny związek rodziców może budzić opory ze strony księży, jeśli jednak rodzice dziecka praktykują wiarę i zobowiązują się wychowywać swe dziecko w wierze katolickiej, to proboszcz zwykle zgadza się na udzielenie sakramentu Chrztu,
 • rodzice związani są ze sobą kontraktem cywilnym i nie chcą przystąpić do sakramentu małżeństwa – sytuacja taka zdarza się naszych czasach coraz częściej, jest ona jawnym brakiem poszanowania dla sakramentu Chrztu jako obrzędu kościelnego. Rodzice, którzy nie czują potrzeby zawierania sakramentu małżeństwa w rzeczywistości nie powinni otrzymać zgody na ochrzczenie własnego dziecka, gdyż sami nie przykładają znacznej uwagi do własnej wiary. Na szczęście w większości takich sytuacji proboszcz decyduje się na udzielenie Chrztu dziecku, pragnąc przede wszystkim jego dobra,
 • rodzice są niewierzący – sam obrzęd Chrztu byłby niczym bez późniejszego wychowywania dziecka w wierze katolickiej, jeżeli więc rodzice lub prawni opiekunowie dziecka przyznają się, że sami mają problem ze swoją wiarą, to wówczas duchowny ma prawo odmówić udzielenia Chrztu,
 • rodzice pragną ochrzcić dziecko tylko ze względu na opinię znajomych – w tej sytuacji proboszcz ma pełne prawo, a nawet obowiązek, odmówienia udzielenia Chrztu dziecku, którego rodzice są nie tylko niewierzący, ale przede wszystkim lekceważą sam sakrament Chrztu świętego,
 • rodzice dziecka nie mają Chrztu – jeżeli rodzice wykazują jednak chęć wychowywania dziecka w wierze katolickiej, to nie ma żadnych przeciwwskazań do udzielenia sakramentu, jeżeli jednak warunki te nie są spełnione, a proboszcz po wstępnej rozmowie uzna, że rodzice nie spełniają określonych warunków, ma on pełne prawo do odmowy.

Inne zapisy w księdze Chrztów

Istnieją różne okoliczności życia, które wymagają wprowadzenia drobnych zmian do pierwotnego zapisu Chrztu Świętego, m.in.:

 • w sytuacji, gdy chrzczone jest dziecko kobiety pozostającej w wolnym związku z innym mężczyzną, nie będącym jednak biologicznym ojcem dziecka, rubrykę „ojciec dziecka” pozostawia się niewypełnioną;
 • gdy rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego, a jedynie cywilny, należy powiadomić o tym proboszcza parafii, by mógł on zanotować w Księdze ochrzczonych datę zawarcia małżeństwa cywilnego;
 • gdy matka jest samotna, ale pozostaje w kontakcie z biologicznym ojcem, może wówczas poprosić o zanotowanie w akcie Chrztu danych ojca;
 • jeśli matka jest związana z mężczyzną, który nie jest biologicznym ojcem dziecka, ale jest jego prawnym opiekunem, wówczas to jego dane są wpisywane do Księgi w rubrykę „ojciec dziecka”;
 • jeśli dziecko jest adoptowane w rubryce „matka dziecka” i „ojciec dziecka” należy wpisać dane rodziców adoptujących, jeżeli w akcie cywilnym brak jest danych rodziców naturalnych; w tym jednak wypadku powinno się również w uwagach do dokumentu zapisać notkę „pea”, czyli patres ex adoptionem.

Zapisu Chrztu w Księdze ochrzczonych zobowiązany jest dopilnować proboszcz parafii, w której sakrament został dopełniony.